Висновок на перевізника-претендента

                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                       Наказ МВС України

                                                                                                                                                                       28.05.2013 № 518

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху.

УДАІ  УМВС України в Закарпатській області.

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання

(днів)

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання.

Посадова особа УДАІ УМВС.

В

Протягом 1 дня.

2.

Накладання відповідної резолюції і передача документів до безпосередніх виконавців.

Посадова особа керівного складу УДАІ УМВС.

В

Протягом 1 дня.

3.

Підготовка матеріалів про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху.

Посадова особа УДАІ УМВС.

В

Протягом 30 днів.

4.

Затвердження висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху.

Посадова особа керівного складу УДАІ УМВС.

З

Протягом 1

дня

5.

Видача висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху.

Посадова особа УДАІ УМВС.

В

Протягом 1

дня

                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                          Наказ МВС України

                                                                                                                                                                           28.05.2013 № 518

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху.

(назва адміністративної послуги)

УДАІ  УМВС України в Закарпатській області.

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги.

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги.

м.Ужгород вул. Олега Кошового, 2

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги.

Щоденно, крім вихідних і святкових днів, з 9.00 до 17.45 (напередодні вихідних і святкових днів з 9.00 до 16.45) із перервою на обід з 13.00 до 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги.

(0312) 61-25-70

сторінка веб-сайту УДАІ УМВС України в Закарпатській області http://www.zak-dai.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги.

4.

Закони України.

Закони України "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про транспорт".

5.

Акти Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 204 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті", від 08.11.2006 № 1567 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті" та від 18.02.97 № 176, від 4 червня 2007 року № 795 "Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади.

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування.

Умови отримання адміністративної послуги.

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги.

Заява встановленого зразку.

Здійснення нерегулярних пасажирський перевезень

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них.

Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:

- заяву встановленого зразка для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах;

- платіжні документи (квитанції) про оплату вартості за надання послуги;

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

- подання до АТІ УДАІ УМВС України в Закарпатській області та підрозділів ДАІ міських та районних ОВС заяви та квитанції про внесення плати за надання послуги;

- отримання висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги.

Платна.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата.

Вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

250 гривень.

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати.

Рахунки  додаються.

12.

Строк надання адміністративної послуги.

30 днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

ненадання до адміністративного органу повного пакету документів.

14.

Результат надання адміністративної послуги.

видача висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху.

15.

Способи отримання відповіді (результату).

можливі способи отримання відповіді (результату) – видача одержувачеві адміністративної послуги висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху або надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видачі.