Свідоцтво на перевезення небезпечного вантажу

                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                     Наказ МВС України

                                                                                                                                                                     28.05.2013 № 518

  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

УДАІ  УМВС України в Закарпатській області

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання

(днів)

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

2.

Накладання відповідної резолюції і передача документів до безпосередніх виконавців

посадова особа керівного складу УДАІ

В

Протягом 1 дня

3.

Звірка даних у електронній базі Державної автомобільної інспекції щодо виданих протоколів обов’язкового технічного контролю з даними наявного(их) протоколу(ів)

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

4.

Перевірка комплектності транспортного засобу відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері перевезення небезпечних вантажів, інформаційних таблиць небезпечного вантажу, дозвільного документу на встановлення на транспортному засобі спеціальних світлових сигнальних пристроїв

посадова особа УДАІ

В

Протягом 6 днів

5.

Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів чи надання письмової відмови в його видачі

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                          Наказ МВС України

                                                                                                                                                                          28/05/2013 № 518

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

УДАІ  УМВС України в Закарпатській області

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

УДАІ УМВС (м. Ужгород вул. Олега Кошового, 2); районні та міські підрозділи ОВС (http://zak-dai.gov.ua/?q=node/19)

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

щоденно, крім вихідних і святкових днів, з 9.00 до 17.45 (напередодні вихідних і святкових днів з 9.00 до 16.45) із перервою на обід з 13.00 до 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(0312) 61-25-70

сторінка веб-сайту УДАІ УМВС України в Закарпатській області:

http://www. http://zak-dai.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

стаття 8 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

постанови Кабінету Міністрів України:

від 4 червня 2007 року №795 «Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ МВС від 26.07.2004 №822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за №1040/9639

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

---

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

дорожнє перевезення небезпечних вантажів

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

для отримання адміністративної послуги необхідно подати:

    заяву встановленого зразка;

      ліцензійну картку (у разі надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом);

      протокол перевірки технічного стану транспортного засобу, виданий сбєктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру Державтоінспекції МВС України, а у разі якщо автотранспортні засоби належать військовим формуванням та органам внутрішніх справ, надається документ про перевірку технічного стану транспортного засобу, визначений відомчими наказами чи нормативно правовими актами цих формувань та органів;

      поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

      свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

      ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі;

      платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідних для отримання висновку ;

здійснення оплати за надання адміністративної послуги;

отримання бланків свідоцтв або листа з обґрунтуванням причин відмовив його видачі

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

 

У разі платності

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 у редакції постанови Кабінету Міністрів України «Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

93 гривні

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

рахунки додаються

12.

Строк надання адміністративної послуги

протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

невідповідність транспортного засобу вимогам наказу МВС від 26.07.2004 № 822 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів";

ненадання до адміністративного органу повного пакету документів

14.

Результат надання адміністративної послуги

видача свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів

15.

Способи отримання відповіді (результату)

видача одержувачеві свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів

16.

Примітка

-