Перевезення небезпечних вантажів

                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                             Наказ УМВС України в

                                                                                                                                                             Закарпатській області

                                                                                                                                                             15.10.2013 №1447

            ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ПІДГОТОВКУ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,

ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ (із складанням іспитів)

(назва адміністративної послуги)

Управління ДАІ УМВС України в Закарпатській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

вул. О.Кошового, 2, м. Ужгород  88006

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єктів надання адміністративної послуги

щоденно, крім вихідних і святкових днів, з 09.00 до 18.00 із перервою на обід з 13.00 до 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 (0312) 61-57-54

Ел.адреса: odr@zkp.mia.gov.ua

Сайт: www.zak-dai.gov.ua

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

Закон України «Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1285 «Про затвердження Порядку спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів», від 29 січня 1999 року № 104 «Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом», від 4 червня 1997 року № 795 «Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання у редакції постанови Кабінету України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований в міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року № 1040/9639;

Наказ МВС від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року № 309/15000

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстави для одержання адміністративної послуги

Підготовка водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:

заяву на оформлення та видачу ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв, що перевозять небезпечні вантажі;

свідоцтво про закінчення спеціального навчання;

екзаменаційну картку;

копію посвідчення водія;

копії медичної довідки встановленого зразка (форма № 083/о);

копію паспорта або документа, що його заміняє;

копію трудової книжки, у разі водіїв, направлених на спеціальне навчання юридичними особами, - подання суб’єкта перевезення небезпечних вантажів про направлення про спеціальне навчання;

копія ДОПНВ-свідоцтва (у разі перепідготовки);

квитанція про сплату вартості за надання послуги.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

Подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідних для отримання свідоцтва про підготовку водіїв, що перевозять небезпечні вантажі;

здійснення оплати за надання адміністративних послуг;

до закінчення терміну навчання зазначеної послуги ДОПНВ-свідоства про підготовку водіїв, що перевозять небезпечні вантажі уносить відомості, які стосуються одержувачів послуги: назву організації, підприємства чи установи, юридичну адресу (юридична особа) та реквізити погодження;

погодження ДОПНВ-свідоства про підготовку водіїв, що перевозять небезпечні вантажі підписує у начальника чи заступників начальника підрозділу ДАІ, скріплюється гербовою печаткою УДАІ та надається одержувачу послуги;

унесення відповідних даних до електронного реєстру ДАІ з реєстрації ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі в комп’ютерну базу за спеціальною програмою;

Отримання свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

 

У разі платності:

 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів від 04 червня 2007 року № 795 у редакції постанови Кабінету Міністрі України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»

11.2.

Розмір на порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

розмір вартості послуги за видачу свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (із складанням іспитів) становить 111 гривень.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок отримується в бухгалтерії УДАІ УМВС України в Закарпатській області (вул. О.Кошового, 2, м.Ужгород),

код послуги 505213

12.

Строк надання адміністративної послуги

5 днів після проходження навчання та складання іспиту в УДАІ

13.

Перелік підстав для відмови у надання адміністративної послуги

Ненадання до адміністративного органу повного пакету документів

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (із складанням іспитів)

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Можливі способи отримання відповіді (результату) – видача одержувачеві адміністративної послуги свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (із складанням іспитів) або надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видачі

16.

Примітка

 

                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                              Наказ УМВС України в

                                                                                                                                                              Закарпатській області

                                                                                                                                                              15.10.2013 №1447

         ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ПІДГОТОВКУ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ (ІЗ СКЛАДАННЯМ ІСПИТІВ)

(назва адміністративної послуги)

Управління ДАІ УМВС України в Закарпатській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання

(днів)

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

2.

Накладання відповідної резолюції і передача документів до безпосередніх виконавців

посадова особа керівного складу УДАІ

В

Протягом 1 дня

3.

  Приймання іспиту. При не складенні іспиту повторний призначається не раніше ніж через 5 днів

посадова особа УДАІ

В

 Не повинен перевищувати 1-го робочого дня

 

4.

  Приймання рішення про видачу свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

посадова особа УДАІ

П

5.

 

 

 

 Унесення відповідних даних до електронного реєстру ДАІ з реєстрації ДОПНВ-Свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі в комп’ютерну базу за спеціальною програмою

посадова особа УДАІ

В

6.

Унесення відповідних даних до електронного реєстру УДАІ УМВС України в Закарпатській області у комп’ютерну базу за спеціальною програмою

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

7.

Видача  свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі або листа з обґрунтуванням причин відмови і його видачі

посадова особа УДАІ

В

Протягом 2 днів

                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                      Наказ УМВС України в

                                                                                                                                                                      Закарпатській області

                                                                                                                                                                      15.10.2013 №1447

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПОГОДЖЕННЯ МАРШРУТІВ ДОРОЖНЬОГО   

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВАНТАЖУ

(назва адміністративної послуги)

Центр надання адміністративних послуг

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 м. Ужгород, пл.Поштова,3 (Центр надання адміністративних послуг), 88000

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єктів надання адміністративної послуги

 щоденно, крім вихідних і святкових днів, з 09.00 до 18.00,  перерва з 13.00 до 14.00, п’ятниця  з 09.00 до 15.00 без перерви

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(0312) 617134, 614690

 Ел.адреса: odr@zkp.mia.gov.ua

Сайт: www.zak-dai.gov.ua

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

Закон України «Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 01  червня 2002 року № 733 «Про затвердження Порядку  і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів», від 4 червня 1997 року № 795 «перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання у редакції постанови Кабінету України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг», від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо впорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований в міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року № 1040/9639;

Наказ МВС від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року № 309/15000

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстави для одержання адміністративної послуги

Здійснення дорожнього перевезення небезпечних вантажів

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:

заяву встановленого зразка в Центр надання адміністративних послуг заяву встановленого зразка в УДАІ УМВС України в Закарпатській області;

свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення вантажів;

ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв, що перевозять небезпечні вантажі;

свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

письмові інструкції у разі аварії чи надзвичайної ситуації під час перевезення небезпечних вантажів;

чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

копії додаткового погодження або дозволу інших компетентних органів у разі перевезення небезпечних речовин або виробів, за необхідністю;

платіжні документи (квитанції) про оплату вартості за надання послуги.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

Подання до Центр надання адміністративних послуг повного комплекту документів, необхідного для отримання узгодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

Перевірка поданих одержувачем послуги документів;

Передача державним адміністратором Центр надання адміністративних послуг повного пакету документів до УДАІ УМВС України в Закарпатській області;

Розгляд посадовою особою УДАІ УМВС України в Закарпатській області заяви та оформлення узгодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

Внесення даних до електронного реєстру інформаційної електронної системи «Міський дозвільний центр м. Ужгорода»;

Передача до міського дозвільного центру оформлених узгодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів або надання листа з вмотивованою відмовою в погодженні зазначених дозволів;

Повідомлення заявника державним адміністратором Центр надання адміністративних послуг про готовність документів

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

 

У разі платності:

 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів від 04 червня 2007 року № 795 у редакції постанови Кабінету Міністрі України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»

11.2.

Розмір на порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

95 гривень.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок отримується в бухгалтерії УДАІ УМВС України в закарпатській області (вул. О.Кошового, 2, м.Ужгород),    ГУДКСУ у Закарпатській області 

код ЗКПО   24523623              МФО   812016

рахунок   31258272210432

Код послуги 629013

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 днів

13.

Перелік підстав для відмови у надання адміністративної послуги

Ненадання до адміністративного органу повного пакету документів

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Можливі способи отримання відповіді (результату) – видача одержувачеві адміністративної послуги документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів або надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видачі

                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                      Наказ УМВС України в

                                                                                                                                                                      Закарпатській області

                                                                                                                                                                       15.10.2013 №1447

         ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПОГОДЖЕННЯ МАРШРУТІВ ДОРОЖНЬОГО   

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВАНТАЖУ

(назва адміністративної послуги)

Управління ДАІ УМВС України в Закарпатській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання

(днів)

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

2.

Накладання відповідної резолюції і передача документів до безпосередніх виконавців

посадова особа керівного складу УДАІ

В

Протягом 1 дня

3.

 Розгляд документів, поданих одержувачем послуги документів

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

4.

 Надання розписки заявникові, в якій вказано дату та час прийому зазначеному для одержання дозволу

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 днів

5.

 

 

 

Оформлення  документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечного вантажу

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

6.

Внесення даних до електронного реєстру УДАІ УМВС України в Закарпатській області у комп’ютерну базу за спеціальною програмою

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

7.

Видача заявникові документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів

посадова особа УДАІ

В

Протягом 1 дня

 

Загальна кількість днів надання послуги

 

 

5 днів

 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

 

 

5 днів

                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                    Наказ УМВС України в

                                                                                                                                                                    Закарпатській області

                                                                                                                                                                    15.10.2013 №1447

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ПІДГОТОВКУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

(назва адміністративної послуги)

Управління ДАІ  УМВС України в Закарпатській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

вул. О.Кошового, 2, м. Ужгород, 88006

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єктів надання адміністративної послуги

щоденно, крім вихідних і святкових днів, з 09.00 до 18.00 із перервою на обід з 13.00 до 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(0312) 61-57-54

Ел.адреса: odr@zkp.mia.gov.ua

Сайт: www.zak-dai.gov.ua

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

Закон України «Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1285 «Про затвердження Порядку спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів», від 29 січня 1999 року № 104 «Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом», від 4 червня 1997 року № 795 «Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання у редакції постанови Кабінету України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований в міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року № 1040/9639;

Наказ МВС від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року № 309/15000

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстави для одержання адміністративної послуги

Підготовка уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:

заяву на оформлення та видачу свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів;

свідоцтво про закінчення спеціального навчання;

екзаменаційну картку;

копію диплома про вищу освіту;

копію паспорта або документа, що його заміняє;

квитанція про сплату вартості за надання послуги.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

Подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідних для отримання свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів;

здійснення оплати за надання адміністративних послуг;

погодження свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів підписується посадовою особою УДАІ, скріплюється гербовою печаткою УДАІ та надається одержувачу послуги;

унесення відповідних даних до електронного реєстру ДАІ з реєстрації свідоцтв про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, що перевозять небезпечні вантажі в комп’ютерну базу за спеціальною програмою;

Отримання свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

 

У разі платності:

 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів від 04 червня 2007 року № 795 у редакції постанови Кабінету Міністрі України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»

11.2.

Розмір на порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

розмір вартості послуги за видачу свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (із складанням іспитів) становить 75,90 гривень.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок отримується в бухгалтерії УДАІ УМВС України в Закарпатській області (вул. О.Кошового, 2, м.Ужгород),

код послуги 506013

12.

Строк надання адміністративної послуги

5 днів після проходження навчання та складання іспиту в УДАІ

13.

Перелік підстав для відмови у надання адміністративної послуги

Ненадання до адміністративного органу повного пакету документів

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (із складанням іспитів)

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Можливі способи отримання відповіді (результату) – видача одержувачеві адміністративної послуги свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (із складанням іспитів) або надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видачі