Довідка про техстан автобусів

                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                              Наказ МВС України

                                                                                                                                                              28.05.2013 № 518

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень.

УДАІ  УМВС України в Закарпатській області.

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання

(днів)

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання.

Посадова особа УДАІ УМВС.

В

Протягом 1 дня.

2.

Накладання відповідної резолюції і передача документів до безпосередніх виконавців.

Посадова особа керівного складу УДАІ УМВС.

В

Протягом 1 дня.

3.

Підготовка матеріалів про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень на автобусному маршруті загального користування.

Посадова особа УДАІ УМВС.

В

Протягом 30 днів.

4.

Затвердження довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень.

Посадова особа керівного складу УДАІ УМВС.

З

Протягом 1

дня

5.

Видача довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень.

Посадова особа УДАІ УМВС.

В

Протягом 1

дня

                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                         Наказ МВС України

                                                                                                                                                                          28.05.2013 № 518

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень.

(назва адміністративної послуги)

УДАІ  УМВС України в Закарпатській області.

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги.

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги.

м.Ужгород вул. О.Кошового, 2

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги.

Щоденно, крім вихідних і святкових днів, з 9.00 до 17.45 (напередодні вихідних і святкових днів з 9.00 до 16.45) із перервою на обід з 13.00 до 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги.

(0312) 61-25-70

сторінка веб-сайту УДАІ УМВС України в Закарпатській області http://www. http://zak-dai.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги.

4.

Закони України.

Закони України "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про транспорт".

5.

Акти Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 204 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті", від 08.11.2006 № 1567 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті" та від 18.02.97 № 176, від 4 червня 2007 року № 795 "Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади.

Наказ МВС від 13.10.2008 № 534, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1107/15798.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування.

Умови отримання адміністративної послуги.

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги.

Заява встановленого зразку.

Здійснення нерегулярних пасажирський перевезень

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них.

Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:

- заяву встановленого зразка для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах;

- платіжні документи (квитанції) про оплату вартості за надання послуги;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

- подання до АТІ УДАІ УМВС України в Закарпатській області та підрозділів ДАІ транспортного засобу, заяви та квитанції про внесення плати за надання послуги;

- відповідність технічного стану автобусів, заявлених перевізником-претендентом на конкурс, умовам перевезень визначається працівником АТІ УДАІ УМВС України в Закарпатській області на підставі результатів здійснення обов'язкового технічного контролю та візуального огляду з урахуванням вимог підпункту 4.1. пункту 4 розділу II Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації, затвердженого наказом МВС від 13.10.2008 № 534, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1107/15798;

- на підставі результатів перевірки складається довідка про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень на автобусному маршруті загального користування;

- отримання довідки про технічний стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги.

Платна.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата.

Вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

120 (сто двадцять) гривень.

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати.

Рахунки  додаються.

12.

Строк надання адміністративної послуги.

30 днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

- ненадання до адміністративного органу повного пакету документів.

14.

Результат надання адміністративної послуги.

видача довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень.

15.

Способи отримання відповіді (результату).

можливі способи отримання відповіді (результату) – видача одержувачеві адміністративної послуги довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень або надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видачі.

16.

Примітка.

-

* до інформаційної картки додається форма заявки про видачу довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень.